Arhiv Značk: Trst

Posnetek pogovora o knjigi Lenarta Škofa Antigonine sestre

Pogovor o knjigi Lenarta Škofa Antigonine sestre (Slovenska matica 2019), ki je 27. septembra 2019, potekal v Narodnem domu v Trstu.

Pogovor je vodil Jernej Šček, profesor filozofije in zgodovine na državnem liceju Franceta Prešerna v Trstu.

Antigonine sestre: O matrici ljubezni prof. dr. Lenarta Škofa je delo o genealogiji ljubezni. Kakor je Jezus za krščanstvo, je Antigona v zgodnji evropski misli ničelna točka etike: v njej se združujejo stari nenapisani zakoni, arhaična etična načela ter najvišji zakon ljubezni. V dialog z Antigono so pritegnjena tudi ženska božanstva arhaične grške dobe (Metida), stare kozmološke matrice (chóra) ter liki t.i. herojskih žensk, kot so Savitri iz indijskega epa Mahab-harata, Alkestida iz istoimenske grške Evripidove drame ter slovenski mitološki lik Lepe Vide. Delo se posveča še vlogi žensk in ženskega počela v judovsko-krščanskem izročilu. V sklepu se Antigonine sestre posvečajo francoski filozofinji Luce Irigaray kot šifri prehoda k dobi Diha/Sape, utemeljeni na horizontalni transcendenci ter z njo povezani spiritualno-telesni gesti sočutja in ljubezni.

Galerija:

 

Ob tem je vredno omeniti tudi, da je na video prispevek o večeru dosegljiv na slovenskih straneh deželenega sedeža Rai in sicer na tem naslovu.

Več o knjigi na: http://www.slovenska-matica.si/knjige/vse-knjige/filozofija/antigonine-sestre/