Številka 1-2

Za ogled spletne različice revije potrebujete program Adobe Reader, ki je na voljo tukaj.

Prenesi celotno številko: Anthropos leto 2021, številka 1-2

Vsebina

Psihologija

 • Eva Kranjec, Matija Svetina
  Strukturni in razvojnopsihološki vidiki izvršilnih funkcij
  strani 9-28 | Prenesi prispevek (pdf)
 • Kaja Hacin Beyazoglu, Jana Kodrič
  Teorija uma, izvršilne funkcije in metajezikovne zmožnosti pri osebah z motnjo avtističnega spektra
 • strani 29–49 | Prenesi prispevek (pdf)

Filozofski prispevki

 • Blaž Zabel
  Alkmanova ontologija in kozmologija: analiza fragmenta številka 1 (Louverski partenij)
  strani 53–72 | Prenesi prispevek (pdf)
 • Jernej Šček
  Politika kot (po)klic človečnosti
  strani 73-94 | Prenesi prispevek (pdf)
 • Dino Manzoni
  Fenomenologija afektivnosti s posebnim ozirom na razpoloženju in emocijah
  strani 95-117 | Prenesi prispevek (pdf)
 • Zvonko Miličić
  “Unbegründbarkeit der Existenz”: Stjepan Zimmermans Kritik der Jaspers-Auslegung bei Bernhard Welte
  strani 119-139 | Prenesi prispevek (pdf)

Umetna inteligenca

 • Tadej Praprotnik
  Algoritmi se nam resda vsiljujejo, a hkrati nam je tudi veliko do njih: problemi algoritmične personalizacije
  strani 143-164 | Prenesi prispevek (pdf)

Slovensko filozofsko društvo

Recenzija