Simpozij Alma Sodnik in slovenska filozofija

Vabimo vas na simpozij Alma Sodnik in slovenska filozofija, ki ga soorganizirajo Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenska matica in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Alma Sodnik je bila vidna filozofinja z zgodnjega obdobja razvoja slovenske filozofije, njeno ime pa je tudi pri Slovenskem filozofskem društvu zapisano na eminentnem mestu, saj je med drugim opravljala vlogo prve blagajničarke takrat še mladega društva. Na simpoziju bodo o njenem življenju in delu v okviru proslavljanja 100-letnice Univerze v Ljubljani govorili dr. Tine Hribar, dr. Valentin Kalan, dr. Janez Juhant, dr. Olga Markič, dr. Cvetka Tóth, dr. Marko Uršič, dr. Bojan Žalec in dr. Ignacija Fridl Jarc.

Zloženka z vabilom na dogodek je dostopna tukaj.