Arhiv Značk: Valentin Kalan

Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del

11. februarja 2019 je v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, v sklopu Večera Slovenskega filozofskega društva potekal pogovor s prof. dr. Valentinom Kalanom ob izidu njegove knjige z naslovom Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del. Naš največji poznavalec in prevajalec Aristotelovih del, profesor v pokoju z ljubljanskega Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete dr. Valentin Kalan, se je ob izidu svoje nove knjige Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del zapletel v pogovor z dr. Tomažem Grušovnikom, predsednikom Slovenskega filozofskega društva. Knjiga, ki predstavlja krono ustvarjalnega dela profesorja Kalana, predstavlja izbor nekaterih njegovih najvidnejših objav, ki pa so nadgrajene z novimi študijami s področja razumevanja Aristotela v luči Heideggerjeve filozofije. Knjiga tako posega na področje ontologije, metafizike, filozofske »psihologije«, kozmologije in tudi »politike«. Beseda »hypokrisis«, ki jo je avtor izbral za naslov izbora svojih najpomembnejših besedil o Aristotelu, že sáma namiguje na hermenevtični pristop poznavalca antične grške filozofije, saj izvorno pomeni »razjasnjenje«, »tolmačenja«, »razlago«, »napoved«, »presojo«, kar je blizu besedam »hermenevtika« in »interpretacija«.

Video s pogovora je dostopen na društveni Youtube strani.