Pregled delovanja Slovenskega filozofskega društva v prvi polovici 2019

Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji modrosti,

Ob začetku julijskih vročih počitniških dni in s tem časa kislih kumaric je priložnost, da storimo sklepno dejanje k zaključku prvega polletja delovanja prebujenega Slovenskega filozofskega društva in si na kratko ogledamo najpomembnejše mejnike v minulem obdobju.

– december 2018: dr. Tomaž Grušovnik postane novi predsednik društva in prične z aktivnim delom na osvežitvi najstarejšega slovenskega filozofskega združenja, ki z ambicioznim, vendar treznim pristopom hitro prikaže prve rezultate.  Kmalu se mu pridružita Robert Petrovič in Gašper Pirc, ki postavita novo spletno stran društva (http://www.sfd-drustvo.si/), slednji pa prevzame promocijsko dejavnost in medijski izgled društva ter skupaj z Grušovnikom sodeluje pri organizaciji dogodkov in delovnemu načrtu društva. Po postavitvi spletne strani v prvih treh mesecih sledi Youtube kanal (https://www.youtube.com/channel/UC5kgR33jXQ4kefhSI6oEu8Q), kmalu zatem pa tudi uradna Facebook stran društva (https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo).

 

– že 15. januarja 2019 prenovljeno Slovensko filozofsko društvo organizira prvi javni dogodek v okviru serije “večerov Slovenskega filozofskega društva”: predstavitev knjige dr. Marka Uršiča Shadows of Being, na kateri se je z avtorjem pogovarjal Tadej Urbanija (vabilo na dogodek: http://www.sfd-drustvo.si/event/vecer-slovenskega-filozofskega-drustva-senca-kot-filozofska-metafora/). Reportaža z dogodka, ki jo je napisala Veronika Šoster, je dostopna na društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/senca-kot-filozofska-metafora/, posnetek z dogodka pa si lahko ogledate na društvenem Youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=p0GM7spZ1mk.

Sence, realne ali virtualne, so vselej tudi simbolne forme, ki ohranjajo »transcendenčno napetost« v véliki vesoljni »verigi bitij« – zato je ta knjiga o sencah obenem spomin na svetlobo bivanja, na Luč.

– 11. februarja sledi drugi dogodek v sklopu “večerov Slovenskega filozofskega društva”: pogovor z dr. Valentinom Kalanom ob izidu njegovega dela Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del (vabilo na dogodek: http://www.sfd-drustvo.si/event/pogovor-s-prof-dr-valentinom-kalanom-ob-izidu-njegove-knjige-hypokrisis-fenomenoloska-interpretacija-aristotelovih-epohalnih-del/). Pogovor je vodil predsednik Slovenskega filozofskega društva dr. Tomaž Grušovnik. Kratek povzetek izrečenega na dogodku je dostopen društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/senca-kot-filozofska-metafora/, posnetek dogajanja pa si lahko ogledate na društvenem Youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=fAaiR5mFK2o.

Beseda »hypokrisis« že sáma namiguje na hermenevtični pristop poznavalca antične grške filozofije, saj izvorno pomeni »razjasnjenje«, »tolmačenja«, »razlago«, »napoved«, »presojo«, kar je blizu besedam »hermenevtika« in »interpretacija«.

 

– tretji dogodek v sklopu “večerov Slovenskega filozofskega društva” je sledil 12. marca, ko se je Tadej Urbanija pogovarjal z zaslužnim akademikom dr. Tinetom Hribarjem o njegovi trilogiji Nesmrtnost in neumrljivost (vabilo na dogodek: http://www.sfd-drustvo.si/event/pogovor-z-dr-tinetom-hribarjem-o-trilogiji-nesmrtnost-in-neumrljivost/). Strnjen pregled takratnega dogajanja v Trubarjevi hiši literature je dostopen društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/video-in-porocilo-z-vecera-sfd-nesmrtnost-in-neumrljivost/, posnetek dogodka pa si lahko ogledate na društvenem Youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=bctVm1pZofg.

Še posebej je vredno izpostaviti odnos želje po nesmrtnosti do pravrednot človečnosti in človeškosti: posvečenosti mrtvih, svetosti življenja, človekovega dostojanstva in zlatega pravila, ki so bile – in še zmeraj so – izzvane, nemalokrat prav s človekovo željo po nesmrtnosti, ki se manifestira enkrat kot izključujoči monoteizem, spet drugič kot ideološki monizem.

 

 

 

smacap_Bright

– še pred zaključkom marca je SFD kot soorganizator sodelovalo pri izvedbi državnega tekmovanja v znanju filozofije za gimnazije, ki je potekalo 29. marca v Novem mestu (vabilo: http://www.sfd-drustvo.si/event/drzavno-tekmovanje-v-pisanju-filozofskega-eseja/). Izmed vodstva SFD se je tekmovanja udeležil predsednik Grušovnik, ki je nadobudnim mladim filozofom izrekel dobrodošlico, poudaril pomen filozofskega mišljenja v sodobnem svetu in jim želel veliko uspeha. Grušovnikov nagovor in poročilo z dogodka si lahko ogledate na društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/pozdravni-nagovor-predsednika-sfd-dr-grusovnika-na-15-drzavnem-tekmovanju-v-pisanju-filozofskega-eseja/.

Ob tem je vredno opozoriti še na eno pridobitev filozofije, prvenstveno namenjene neakademikom: v marcu je izšel tudi zbornik Dan filozofije, pri katerem je sodeloval tudi predsednik SFD Grušovnik. Tudi o tem berivu si je moč pridobiti nekaj informaciji na društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/izsel-je-zbornik-svetovni-dan-filozofije/.

Končno pa ne smemo niti pozabiti na še en pomemben mejnik, ki je, predvidevamo, vidno pripomogel k prepoznavnosti društva in njegove dejavnosti: postavili smo facebook stran, ki je bila hitro opažena in kjer so dejavnosti društva najbolj ažurno napovedane. Za vse všečke in druge geste odobravanja, pa tudi zgolj razvide pozornosti se ponovno zahvaljujemo!

– maj je bil filozofsko izjemno pester mesec, na kar je opozoril že naš pregled mesečnega dogajanja, pri čemer tudi Slovensko filozofsko društvo ni ostalo dolžnik na sceni. Med drugim je tako Gašper Pirc predaval na dveh uglednih mednarodnih konferencah, v obdobju med njima pa je Slovensko filozofsko društvo organiziralo dolgo napovedovano okroglo mizo ob 130. obletnici rojstva vplivnega filozofa Ludwiga Wittgensteina.  Na dogodku, ki je potekal v Trubarjevi hiši literature, so se občinstvu predstavili poznavalci njegove misli Andrej Ule, Borut Cerkovnik, Varja Štrajn in Urh Vele (vabilo na dogodek: http://www.sfd-drustvo.si/event/okrogla-miza-ob-130-obletnici-rojstva-ludwiga-wittgensteina/ in https://www.facebook.com/events/2220736714921766/).

“Ali nisem vse bolj primoran reči, da logike na koncu koncev ni mogoče opisati? Ogledati si moraš jezikovno prakso, pa jo boš videl.” (Ludwig Wittgenstein, O gotovosti, §501)

 

 

 

– 17. junija je za predpoletni zaključek dejavnosti pred šolskimi počitnicami sledil najbolj velikopotezen dogodek, ki ga je novo vodstvo društva organiziralo do zdaj: posvet “Mesto etike v družbi”, namenjen širši razpravi o vlogi filozofije pri razumevanju etike in načinih izražanje tovrstne jezikovne igre v sodobnem družbenem diapazonu. Posvet v soorganizaciji SFD s Slovensko matico je organiziral programski odbor, ki so ga sestavljali predsednik Tomaž Grušovnik, moderator posveta Gašper Pirc in predstavnice gostiteljev ter urednica Slovenske matice Ignacija Fridl Jarc, na njem pa so nastopili slovenski poznavalci pritiklin etične razsežnosti družbe: Borut Ošlaj, Jernej Pisk, Janez Juhant, Smiljana Gartner, Friderik Klampfer, Vojko Strahovnik, Luka Omladič, Igor Pribac, Cvetka Hedžet Tóth, Ignacija Fridl Jarc in Marjan Šimenc. Zasnova posveta je predstavljena na društveni spletni strani: http://www.sfd-drustvo.si/event/mesto-etike-v-druzbi/, kjer si lahko ogledate tudi program: http://www.sfd-drustvo.si/program-posveta-mesto-etike-v-druzbi/. Več informacij o dogodku je bilo moč zaslediti na društveni Facebook strani: https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo/.

Naj se omeni možno vodilo javne razprave s pomočjo pojma, ki so ga stari Grki poznali pod izrazom isegoria: le-ta ne ponazarja le svobode govora, pač pa tudi politično enakost, ki se razkriva v možnosti, da je posameznikov glas slišan. Ko svoboda živeti vključuje tudi svobodo udeleževanja v pomenskem javnem in političnem diskurzu, je grožnja nasilja, ki je vselej prisotna v pravni in politični stvarnosti, še najbolj nedolžna. In takrat ne pristopimo le Mi kot brezoblična gmota za-ostalih, pač pa Jaz in Ti, ki naju Tretji potrjuje v najinem pripoznanju.

Dogodek je bil tudi medijsko pokrit in že zdaj je moč zaznati nekaj odmeva. Tako si lahko ogledate zvočni posnetek posveta na spletni strani sorodnega Društva za razvoj humanistike: http://zofijini.net/mesto-etike-v-druzbi/?fbclid=IwAR3tT6q-Ck3jxD4cZ-TxbzShFSjxDlva0p6uDpa1OPlV5eBqBJTKy9BNTRw, na naši Facebook strani pa si je mogoče ogledati tudi galerijo fotografij z dogodka: https://www.facebook.com/pg/Slovenskofilozofskodrustvo/photos/?tab=album&album_id=385455238758858&__tn__=-UC-R. V kratkem bo sledila tudi zajetnejša reportaža izpod peresa mlade sodelavke Tinkare Tihelj, čez poletje bo tretji program Radia Slovenija (ARS) tudi predvajal prispevke avtorjev s posveta, na kar vas bomo še obvestili preko naših izrazov v družbenem omrežju.

– kaj ostane za izreko ob koncu pričujočega pregleda pred trenutkom, ko vas izpustimo na zaslužene počitnice? No, vsekakor dokončati začeto zgodbo: konec junija se je naboru posrednikov družbenega omrežja, ki slišijo na ukaz izvidov Slovenskega filozofskega društva, pridružil tudi društveni twitter račun, dostopen na naslovu: https://twitter.com/SlovenskoD, za oglašanje katerega je zaslužna zgoraj omenjena nova sodelavka Tinkara Tihelj, ekipa SFD pa je tudi že pripravila osnove programski shemi, ki se ima uresničevati v prihodnjem akademskem letu.

Že v tem trenutku lahko zagotovimo, da se bo društvo v prihodnjem akademskem letu trudilo še povečati svojo prepoznavnost, obseg in intenziteto delovanja; tako lahko že zdaj z zadovoljstvom napovemo, da so v prvi polovici akademskega leta 2019/20 med drugim predvideni okrogla miza ob 130. obletnici Heideggerjevega rojstva, predstavitvi knjig dr. Lenarta Škofa in dr. Luke Trebežnika in filozofski večer z dr. Nino Petek, posvečen azijskim filozofijam, ob tem pa smo pripravljeni prisluhniti vašim predlogom in pripravljeni na nove izzive. Veseli bi bili vaše podpore in obiska na naših dogodkih.

 

Se beremo,

Gašper Pirc

Tomaž Grušovnik

Tinkara Tihelj

Slovensko filozofsko društvo