Evropski kontekst slovenske filozofije – France Veber (1890-1975)

Mednarodni filozofski simpozij

Ljubljana, 19. 9. – 21. 9. 2005

Povzetki (PDF)

Slike:

Splošne informacije

Konferenco organizira Slovensko filozofsko društvo (organizacijski odbor sestavljajo: Bojan Žalec (Univerza v Ljubljani), Vojko Strahovnik (Univerza v Ljubljani) in Reinhard Fabian (Karl Franzens-Universität Graz); programski odbor sestavljajo: Wolfgang Gombocz (SAZU in Univerza v Gradcu), Tine Hribar (SAZU in Univerza v Ljubljani), Janez Juhant (Univerza v Ljubljani), Dean Komel (Univerza v Ljubljani), Matjaž Potrč (Univerza v Ljubljani), Bojan Žalec (Univerza v Ljubljani)). Simpozij bo potekal v Prešernovi dvorani, SAZU, Novi trg 5, Ljubljana.

General info

The conference is organized by Slovenian Philosophical Society (organizing committee consisting of Bojan Žalec (University of Ljubljana), Vojko Strahovnik (University of Ljubljana) and Reinhard Fabian (Karl Franzens-Universität Graz); programme committee: Wolfgang Gombocz (SAZU and University of Graz), Tine Hribar (SAZU and University of Ljubljana), Janez Juhant (University of Ljubljana), Dean Komel (University of Ljubljana), Matjaž Potrč (University of Ljubljana), Bojan Žalec (University of Ljubljana)). All events take place in Prešernova dvorana, SAZU, Novi trg 5, Ljubljana.

Roki / Deadlines

Rok za oddajo kratkega povzetka (v slovenščini, nemščini ali angleščini, 5 do 10 vrstic, 5 ključnih besed, e-naslov) je 1. september 2005.

The deadline for submission of your paper’s final title and a short abstract (in German or Englih, 5 to 10 lines, 5 keywords, e-mail) is September the 1st 2005.

Kontakt / Contact

bojan.zalec@guest.arnes.si ; vojko.stahovnik@guest.arnes.si

Seznam udeležencev / List of participants

Bojan Borstner (University of Maribor): Weber on individuation; Wolfgang Gombocz (University of Graz): “Bausteine” Meinongscher (und Weberscher) Objektive; Janez Juhant (University of Ljubljana):Weber’s ethics in »system of sciences«; Dean Komel (University of Ljubljana): The Influence of Weber’s Aesthetics; Johann Marek (University of Graz): Akt, Inhalt und Gegenstand bei Meinong. Schnittpunkte zwischen Philosophischer Psychologie und Gegenstandstheorie; Olga Markič (University of Ljubljana): Franz Weber and Vladimir Bartol; Ana Mehle (University of Ljubljana): Weberian aesthetical analysis; Tanja Pihlar (Kranj) Über einige Psychologische Grundbegriffe beim späten Weber; Matjaž Potrč (University of Ljubljana): The subjective and the objective in Veber’s ethics and in moral particularism; Seppo Sajama (University of Joensuu): Veber’s Concept of Unreal Gestalt; Alessandro Salice (University of Graz; University of Torino): Das Prinzip der Unabhängigkeit und die Fundierung von Objektiven in Meinongs Gegenstandstheorie; Vojko Strahovnik (University of  Ljubljana) Veber’s Ethics; Andrej Ule (University of Ljubljana): Weber über Tatsachen, Wahrheit und Erkenntnis; Ivo Urbančič (Ljubljana): Vebrov filozofski problem (Weber’s philosophical problem); Bojan Žalec (University of Ljubljana): Weber and European philosophy.

Program / Program

Ponedeljek, 19. sept.

Monday, 19th Sept.

Torek, 20. sept.

Tuesday, 20th Sept.

Sreda, 21. sept.

Wednesday 21st Sept.

9:00-10:00 9:45 Welcoming remarks Wolfgang Gombocz“Bausteine” Meinongscher (und Weberscher) Objektive Vojko Strahovnik  Veber’s Ethics
10:05-11:05 Johann Marek  Russells Kritik an Meinongs Begriff des psychologischen Inhaltes Bojan Žalec Veber and European philosophy Janez Juhant  Webers Ethik in dem System der Wissenschaften
11:10-12:10 Tanja Pihlar Über einige psychologische Grundbegriffe beim späten Weber Ivo Urbančič  Vebrov filozofski problem (Weber’s philosophical problem) * SLO Matjaž Potrč  The subjective and the objective in Veber’s ethics and in moral particularism
lunch break lunch break lunch break

12:10 – 13:10

Olga Markič France Veber and Vladimir Bartol

14:00-15:00 Alessandro Salice  Das Prinzip der Unabhängigkeit und die Fundierung von Objektiven in Meinongs Gegenstandstheorie 13:10    Closing remarks
  * SLO – indicates that the lecture will be presented in Slovenian lang./ predavanje bo v slovenščini
15:05-16:05 Andrej Ule  Weber über Tatsachen, Wahrheit und Erkenntnis Seppo Sajama  Veber’s Concept of Unreal Gestalt
16:10-17:10 Bojan Borstner Weber on individuation Dean Komel Vpliv Vebrove Estetike (The Influence of Veber’s Aesthetics) * SLO
17:15-18:15 Ana Mehle Vebrovska estetska analiza (Weberian aesthetical analysis) * SLO