Oseba in dobro

Mednarodni filozofski simpozij

Celje, 3. 11. – 6. 11. 2005

Povzetki (PDF)

Slike:

Splošne informacije

Konferenco organizira Slovensko filozofsko društvo (organizacijski odbor sestavljajo: Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Borut Ošlaj in Robert Petkovšek ). Simpozij bo potekal v Zavodu DOM SV. JOŽEF-a, Duhovno-prosvetni center, (Plečnikova 29, Celje) .

Dolžina referatov:
– plernarno predavanje: 60 minut (45′ + 15′ za razpravo)
– sekcijsko predavanje: 45 min (30′ + 15′ za razpravo)

General info

The conference is organized by  Slovenian Philosophical Society (an organizing committee consisting of Bojan Žalec, Vojko Strahovnik, Borut Ošlaj and Robert Petkovšek of the University of Ljubljana). All events take place in Zavod DOM SV. JOŽEF, Duhovno-prosvetni center, (Plečnikova 29, Celje) .

Presentation info:
– keynote lecture: 60 minutes (45′ + 15′ for discussion)
– lecture: 45 minutes (30′ + 15′ for discussion))

Roki / Deadlines

Rok za oddajo kratkega povzetka je 12. oktober 2005. Povzetki (v slovenščini, nemščini ali angleščini, 5 do 10 vrstic, 5 ključnih besed, e-naslov)

The deadline for submission of your paper’s final title and a short abstract (5-10 lines, 5 keywords, e-mail address) is October 12th 2005.

Kontakt / Contact

bojan.zalec@guest.arnes.si ; vojko.stahovnik@guest.arnes.si

Ordinary mail: Slovenian Philosophical Society, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia.

Seznam udeležencev / List of participants

Boran BerčićRobert CvetekKatarina Kompan ErzarTomaž ErzarGeorg GasserStanko GerjoljRoman GlobokarKaren GloyChristian Gostečnik;Janez Juhant; Regine KatherFriderik KlampferBranko KlunEdvard KovačDušan Macura in Slađana MihajlovićOlga MarkičTonči MatulićNenad MiščevićBorut OšlajŽeljko PavičRobert PetkovšekTanja PihlarMatjaž PotrčHans-Walter RuckenbauerBarbara SimoničStanislav Slatinek;Vojko StrahovnikTanjić ŽeljkoCvetka TothAndrej UleBoris VezjakJanez VodičarJoseph WangAndreas Wieser;Kurt Walter Zeidler; Bojan Žalec

Program / Program

Četrtek, 3. november/Thursday, November 3rd

17:00 – pozdrav udeležencem in začetek simpozija/welcoming remarks

17:30 – nagovor predsednika SFD, dr. Bojana Žalca/opening speech of the president of The Slovenian Philosophical Society

18:00 – plenarno predavanje/keynote lecture: Karen Gloy Die Gen-revolution und ihre ethische Kontroverse

19:30 –  večerja/dinner

Petek, 4. november/Friday, November 4th

9:15-10:15 plenarno predavanje/keynote lecture: Matjaž Potrč The Person and the Good
sekcija/section A sekcija/section B sekcija/section C
10:30-11:15

Kurt Walter Zeidler

Die Selbst-Überschreitung der Person

Vojko Strahovnik Moral dilemmas, conflict of duties and intuitionist notion of prima facie duty Stanislav Slatinek Podobe o človeku in temeljne človekove pravice
11:20-12:05 Hans-Walter Ruckenbauer Person: gezeugt oder geboren? Grenzgänge im Zeichen biotechnologischer Fortschritte Boran Berčič Who? – The Concept of Person in Ethical Discussions Robert Cvetek Travmatične izkušnje in temelji osebe
odmor za kosilo/lunch break
14:00-14:45 Boris Vezjak Taking one’s own life: Stoics on reasons for preferring death Christian Gostečnik Milost predpostavlja naravo: relacijsko družinska paradigma
14:50-15:35 Cvetka Hedžet Toth Zaustavljeni pesimizem – (Arthur Schopenhauer − trdovratni človek morale) Friderik Klampfer Rights and Interests of Persons and Other Beings Tomaž Erzar “Cement of the Universe”: Hume’s and Today’s Thinking about Mutuality and Compassion
15:45-16:30 Robert Petkovšek Aristotelischer Hintergrund der existenzialen Analytik Regine Kather The Relation of Body and Mind as a Key for the Definition of Person Katarina K. ErzarNevropsihološka spoznanja o naravi človeških odnosov
16:35-17:20 Tonči Matulić A Human Person as the Absolute Good Roman Globokar Spremenjeno pojmovanje osebe kot podlaga nove etike

Sobota, 5. november/Saturday, November 5th

9:15-10:15 plenarno predavanje/keynote lecture: Janez Juhant An autonomous person as a basis of ethics. Man between modern and postmodern moral.
sekcija/section A sekcija/section B sekcija/section C
10:30-11:15 Bojan Žalec Universality and Particularity of Good Olga Markič Free will naturalised Barbara Simonič Ali so vrednote relacijske? Utemeljenost vrednot v primarnem odnosu
11:20-12:05 Borut Ošlaj Nichts und das Gute – Versuch einer ethischen Konzeptualisierung des Nichts Nenad Miščević Response-dispositionalism and moral intuition Janez Vodičar Samovzgoja kot pot do osebe
odmor za kosilo/ lunch break
14:00-14:45 Željko Pavić Die Ethik des Anderen- Die Destruktion der Immanenzethik bei Emmanuel Lévinas Andrej Ule Wittgenstein über Wille und Wunsch in den Handlungen
14:50-15:35 Branko Klun Der Anspruch des Anderen. Überlegungen zum „postmodernen“ Guten Georg Gasser Human Agency and Agent Causation: From Psychology to Philosophy
15:45-16:30 Edvard Kovač Oseba kot Obličje Joseph Wang Do physicians working in an ICU have to know, whether their patients are persons or not? Macura, Mihajlović Vrednote kot značajske lastnosti skupnosti
16:35-17:20 Andreas Wieser Der Begriff der Person im Denken Edith Steins Stanko Gerjolj Die Relevanz der moralischen Intelligenz in Erziehung und Bildung Tanja Pihlar Pojem psihologije pri poznem Webru

Nedelja, 6. november/Sunday, November 6th

9:00-12:00 – okrogla miza: “Oseba in dobro v globalni družbi”/roundtable “Person and good in the globalized society”

12:00 – zaključek simpozija/closing remarks