Arhiv

SFD izdaja revijo Anthropos; poleg občasnih predavanj organizira tudi večja filozofska srečanja.


Pretekli dogodki

2019

Nesmrtnost in neumrljivost, Večer Slovenskega filozofskega društva, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 12. 3. 2019

Pozdravni nagovor predsednika SFD dr. Grušovnika na 15. državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja, 15. državno tekmovanje iz filozofije, Gimnazija Novo mesto, Novo mesto, 29. 3. 2019

Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del, Večer Slovenskega filozofskega društva, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 11. 2. 2019

Senca kot filozofska metafora, Večer Slovenskega filozofskega društva, Trubarjeva hiša Literature, Ljubljana, 15.1.2019

2008

Bioetika, Simpozij, Cankarjev dom, Ljubljana, 4.-5. 12. 2008

2006

Filozofija in izzivi slovenske družbe, Simpozij, Dvorana Ivana Hribarja Univerze v Ljubljani, 30. 11. 2006

2005

Oseba in dobro, Mednarodni filozofski simpozij, Celje, Dom sv. Jožef, 3.-6. 11. 2005

Evropski kontekst slovenske filozofije – France Veber (1890-1975), Mednarodni filozofski simpozij, Ljubljana, 19.-21. 9. 2005

Resnica, Simpozij ob izidu knjige Andreja Uleta Dosegljivost resniceFilozofska fakulteta, Ljubljana, 10. februar 2005

2004

Grška filozofija, Aristotelova »Metafizika« in hermenevtika, Simpozij, Slovenska matica, 10.-11. 5. 2004