Arhivi Kategorije: Nekategorizirano

Simpozij Alma Sodnik in slovenska filozofija

Vabimo vas na simpozij Alma Sodnik in slovenska filozofija, ki ga soorganizirajo Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenska matica in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Alma Sodnik je bila vidna filozofinja z zgodnjega obdobja razvoja slovenske filozofije, njeno ime pa je tudi pri Slovenskem filozofskem društvu zapisano na eminentnem mestu, saj je med drugim opravljala vlogo prve blagajničarke takrat še mladega društva. Na simpoziju bodo o njenem življenju in delu v okviru proslavljanja 100-letnice Univerze v Ljubljani govorili dr. Tine Hribar, dr. Valentin Kalan, dr. Janez Juhant, dr. Olga Markič, dr. Cvetka Tóth, dr. Marko Uršič, dr. Bojan Žalec in dr. Ignacija Fridl Jarc.

Zloženka z vabilom na dogodek je dostopna tukaj.

Posnetek okrogle mize ob 130. obletnici rojstva Ludwiga Wittgensteina

Slovensko filozofsko društvo je pripravilo okroglo mizo ob 130. obletnici rojstva Ludwiga Wittgensteina, činitelja paradigmatske spremembe v filozofskem mišljenju in filozofa, čigar misel povezuje mišljenjski napor avtorjev z različnih smeri filozofskega udejstvovanja. Medtem ko je Wittgensteinovo akademsko mladost zaznamovalo ukvarjanje z razmerjem med stavčnimi propozicijami in svetom (Logično-filozofski traktat, prvič izdan leta 1921), ki je imelo močan vpliv na razvoj logičnega pozitivizma in obenem že pripomoglo k razkritju aporetičnosti tovrstnega pristopa k filozofiji, ga je nemirni duh gnal k odmiku od zgodnje misli (Filozofske raziskave, izdane posthumno leta 1953), pri tem pa je odločilno botroval zasnutju oxfordske šole vsakodnevnega jezika, (jezikovne) pragmatike in splošni spremembi v dojemanju vloge filozofije v življenju, praktične umeščenosti človeka v svetu kot pogoja razumevanja, in pomena obstoja mnoštva jezikovnih iger, ki se večinoma samostojno porajajo v raznoterih kontekstih življenjskih oblik.

O pomenu dela ključnega misleca “jezikovnega obrata” v filozofiji so se 14. maja 2019 v Trubarjevi hiši literature pogovarjali vodilna slovenska poznavalka in poznavalci njegove misli, dr. Varja Štrajn, dr. Andrej Ule, dr. Borut Cerkovnik in dr. Urh Vele.

Na pričujoči strani je dostopna aktualna številka revije Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved.

Za ogled spletne različice revije potrebujete program Adobe Reader, ki je na voljo tukaj.

Anthropos leto 2018, številka 3-4

Avtorji prispevkov:  Damir Barbarić, Nina Kompein, Avgust Lešnik, Mihela Melem Hajdarović, Tjaša Stepišnik Perdih, Cvetka H. Tóth, Martin Uranič.

leto 2018, letnik 50

številka 3–4 (251–252)

issn 0587–5161 (print), issn 2630–4082 (online)

Program posveta “Mesto etike v družbi”

Pred vami je program posveta “Mesto etike v družbi”, ki ga 17. junija organizira Slovensko filozofsko društvo v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Program se lahko rahlo spremeni, če bodo razmere to zahtevale.

1. sklop (10.00-11.45):

Uvodni nagovori: Ignacija Fridl Jarc (urednica Slovenske matice), Tomaž Grušovnik (predsednik SFD), Gašper Pirc (moderator).
1.) Borut Ošlaj: “Mnoštvo moral in odsotnost etike”
2.) Jernej Pisk: “Vpliv športa na položaj etike v sodobni družbi”
3.) Janez Juhant: “Nujnost in težave dialoga o etiki”
4.) Smiljana Gartner: “Strokovnjaki in izvedenci za etiko”
Dialog.
Odmor za kavo.

2. sklop (12.00-13.45):
5.) Friderik Klampfer: “Realen domet filozofske etike – nekaj grenkosladkih spoznanj”
6.) Vojko Strahovnik: “Etika in šola”
7.) Luka Omladič: “Novi razvoji etike robotike in umetne inteligence”*
8.) Igor Pribac: “Če je zdravniška etika od zdravnikov, je poslovna etika od poslovnežev?”
Dialog.
Odmor za kosilo.

3. sklop + končna razprava (15.45-18.00):
9.) Cvetka Hedžet Tóth: “Etika − postmodernistični patos”
10.) Ignacija Fridl Jarc: “Etični temelji demokracije v antiki in danes”
11.) Marjan Šimenc: “Filozofija z otroki in moralna vzgoja”
Dialog.
Zaključna razprava.

Posvet bo moderiral Gašper Pirc.

Še enkrat vas Slovensko filozofsko društvo torej vabi na pogled in prisluh debati, ki bo poskušala odpreti pereča vprašanja sodobne družbe.

Pregled filozofskega dogajanja v maju 2019

Pregled dogajanja v maju 2019 s filozofskimi dogodki v Sloveniji ter nastopi slovenskih filozofov na tujem in v domačem javnem prostoru

Pred vami je strnjen pregled dogajanja v maju 2019 s filozofskimi dogodki v Sloveniji in nastopi slovenskih filozofov na tujem in v domačem javnem prostoru. Seznam je bil izvorno predstavljen na novi Facebook strani Slovenskega filozofskega društva (https://www.facebook.com/Slovenskofilozofskodrustvo).

Maj bo zelo pester mesec za raziskovanje filozofije in bo navdušencem nad filozofijo ponudil obilo možnosti za udeležbo pri prenašanju idej ljubezni do modrosti. Izpostaviti velja predvsem 7. mednarodni filozofski Simpozij Miklavža Ocepka, ki bo postregel z močno mednarodno filozofsko zasedbo, ugledni konferenci v Atenah in Rimu, stičiščih antičnega sveta, na katerih bodo predavali tudi (večinoma akademsko mladi) slovenski filozofi, mednarodni simpozij o analitični filozofiji v Mariboru, nastope Žižka, Cutrofella, Dolarja in Zupančičeve v Cankarjevem domu, in seveda naš dogodek, na katerega le ne pozabite – okroglo mizo ob 130. obletnici Wittgensteinovega rojstva 14. maja v Trubarjevi hiši literature.

2.-5. maj, Atene (Grčija), “Rethinking Crisis, Resistance and Strategy,” 1st Historical Materialism Athens Conference: Lea Kuhar (“Reading Althusser”), Gregor Moder (“Theatricality of power: From Foucault to Hegel”), Jernej Kaluža (“Seize the means of pop-culture production”), Nejc Slukan (“It’s not really about recognition: A Marxist critique of contemporary concepts of alienation”), Marko Hočevar (“(Mis)readings of Gramsci? On ideology and hegemony”). Povezava do dogodka: http://historicalmaterialismathens2019.net/

6.-9. maj, Ljubljana, konferenca Marx in Althusser, Beauvoir, Deleuze: [organizira Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Center for Social Theory, School of Development Studies, Mumbaj, v okviru 100. obletnice Filozofske fakultete]. Povezava do dogodka: http://www.ff.uni-lj.si/…/100_let_ff_-_programska_knjizica.…

7.-8. maj, Maribor, Philosophy Students’ Symposium 2019: [organizirata Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti – DAF in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru]. Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/295960677786291/

9.-11. maj, Rim (Italija), 12th International Critical Theory Conference of Rome: Gašper Pirc (“New Perspectives on the Critique of Ideology in the Contemporary Critical Theory”). Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/criticaltheoryinrome/

13.-17. maj, Primostek pri Metliki (13.-15. 5.) in Ljubljana (16.-17. 5.), 7. mednarodni filozofski Simpozij Miklavža Ocepka: Primož Repar, Andrej Ule, Bojan Žalec, Cvetka Tóth, Karel Gržan, Primož Turk, Andrej Marković, Eva D. Bahovec, Tomaž Herga, Anže Okorn, Ana Jereb, Janko Rožič, Peter Kovačič Peršin, Darko Štrajn, Ciril Klajnšček, Iztok Osojnik, Gašper Pirc, Janez Vodičar, Bogomir Novak, Uroš Milić, Marko Vitas. Povezava do dogodka: http://www.kierkegaard-institute.si/…/simpoziji-in-konferen…

13. maj, Ljubljana, “Hamlet: Vse za nič,” predavanje z razpravo: Andrew Cutrofello, Slavoj Žižek, Mladen Dolar. Povezava do dogodka: https://www.cd-cc.si/…/literatura-in-huma…/hamlet-vse-za-nic

14. maj, Ljubljana, Okrogla miza ob 130. obletnici rojstva Ludwiga Wittgensteina: Andrej Ule, Borut Cerkovnik, Varja Štrajn, Urh Vele. Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/2220736714921766/

21. maj, Ljubljana, “Ojdip v Kolonu: Najbolje je ne biti rojen,” predavanje z razpravo: Alenka Zupančič, Mladen Dolar. Povezava do dogodka: https://www.cd-cc.si/…/ojdip-v-kolonu-najbolje-je-ne-biti-r…

21.-22. maj, Ljubljana, Mednarodni simpozij Socializem, populizem, univerzalizem: O aktualnosti Heglove politične filozofije: [v okviru 100. obletnice Filozofske fakultete bodo nastopili strokovnjaki iz Francije, Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije]. Povezava do dogodka: http://www.ff.uni-lj.si/…/100_let_ff_-_programska_knjizica.…

28. maj, Durham (Velika Britanija), Phenomenology Four Ways: An International Workshop: Borut Škodlar. Povezava do dogodka: https://www.eventbrite.co.uk/e/phenomenology-four-ways-an-i…

29.-31. maj, Ljubljana, Spomini prihodnosti – 12. Kulturološki simpozij: [v organizaciji društva Kult.co se bo simpozij v skladu s trenutno družbeno situacijo soočil z apokaliptično realnostjo sedanjosti]. Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/2310675989161753/

Prijetno in produktivno udeležbo na prihajajočih dogodkih vam želimo,
Slovensko filozofsko društvo