Splošne informacije

Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved izdajata Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije

Izhaja pod pokroviteljstvom Univerze v Ljubljani in s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani.

Založnika:
Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije

Indeksacija:

Anthropos je indeksiran v naslednjih podatkovnih bazah:

psycINFO

ERIH+

COBISS

EBSCO PUBLISHING
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS
HISTORY OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND MEDICINE INDEX
LIBRARY OF CONGRESS ONLINE CATALOG
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES BIBLIOGRAPHIES INDEX
ALL-RUSSIAN INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION

Uredništvo

Glavni urednik:
dr. Tomaž Grušovnik

Uredniški kolegij:
dr. Kaja Hacin Beyazoglu, dr. Janek Musek, dr. Martin Uranič

Tehnični urednik: 
Adnan Sivić, mag.

Tajnik uredništva:
mag. Igor Černe

Izdajateljski svet

 • dr. Darko Štrajn (predsednik sveta)
  dr. Karin Bakračevič–Vukman
  dr. Valentin Kalan
  dr. Edvard Konrad
  dr. Vojislav Likar
  dr. Janek Musek
  dr. Nina Petek
 • dr. Velko S. Rus
  dr. Argio Sabadin
  dr. Andrej Ule
  dr. Agata Zupančič

Člani redakcije

dr. Maca Jogan (sociologija)
dr. Dean Komel (filozofija)
dr. Edvard Kovač (teologija)
dr. Marko Kerševan (sociologija)
dr. Viljem Merhar (ekonomija)
dr. Marko Polič (psihologija)
dr. Igor Pribac (filozofija)
dr. Argio Sabadin (psihologija)
dr. Marjan Šimenc (filozofija)
dr. Bojan Žalec (filozofija)

Mednarodni uredniški sosvet / International advisory board

dr. Natalia Artemenko (Rusija/Russia, St. Petersburg State University)
dr. Richard Capobianco (ZDA/USA, Stonehill College, Easton, Massachusetts)
dr. Jevgenij Firsov (Rusija/Russia, Moscow State University Lomonosov)
dr. Dominique Lassarre (Francija/France, Université de Nîmes)
dr. Igor Mikecin (Hrvaška, Croatia, University of Zagreb)
dr. Boško Pešić (Hrvaška/Croatia, University of Osijek)
dr. Alain Soubigou (Francija/France, Sorbonne University, Ecole Normale Supérieure)
dr. Michael Staudigl (Avstrija/Austria, University of Vienna, Institute for Human Sciences)
dr. Karel M. Woschitz (Avstrija/Austria, University of Graz)
dr. Dan Zahavi (Danska/Denmark, University of Copenhagen)
dr. Josef Zumr (Češka/Czech Republic)