Kontakt

 

Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved

Filozofska fakulteta
Oddelek za filozofijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1/241 10 00
e-naslov: Anthropos(at)guest.arnes.si

Anthropos lahko naročite na navedenem naslovu, naročnino pa vplačajte na transakcijski račun številka: 02010-11281745 NLB
Letna naročnina je 20 EUR. Naročnina za tujino je 30 EUR.

Časopis ima 2 številki letno. Rokopisov ne vračamo.

Članki so recenzirani.

Za pripombe ali predloge glede spletne strani se obrnite na skrbnika Gašperja Pirca na e-naslov drustvo.sfd@gmail.com